Dla członków

  1. Wniosek do WPA Lublin na broń sportową wzór
  2. Wniosek do WPA Lublin na dopuszczenie do broni sportowej wzór
  3. Wniosek o wydanie zaświadczeń uprawniających do zakupu broni wzór
  4. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Broni wzór
  5. Oświadczenie członka klubu o RODO wzór
  6. Deklaracja kandydata na członka klubu wzór
  7. Umowa użyczenia broni wzór
  8. Umowa kupna sprzedaży broni wzór
  9. Wniosek do klubu o przedłużenie licencji – dokumentowanie startów zawodnika wzór 
  10. Deklaracja uczestnictwa w pracach porządkowych wzór

Bardzo dobra forma przygotowania do teoretycznego egzaminu na patent https://patentstrzelecki.eu/cwiczenia#gora