Uchwały

Rok 2023

 1. Uchwała nr 1/2023  Zarządu Klubu VIS  z 29.12.20233 w sprawie wysokości składek członkowskich na 2024 r. i zasad ich regulowania
 2. Uchwała nr 2/2023  Zarządu Klubu VIS  z 29.12.2023 w sprawie skreślenia z listy członków ( Uchwała dostępna w dokumentacji Zarządu)
 3. Uchwała nr 3/2023 Zarządu Klubu VIS z 29.12.2023 w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez strzeleckich na 2024 rok
 4. Uchwała nr 4/2023 Zarządu Klubu VIS  z 29.12.2023 w sprawie wysokości opłat za udział w zawodach oraz za korzystanie ze strzelnicy obowiązujących od 2024r.
 5. Uchwała nr 5/2023  Zarządu Klubu VIS z 29.12.2023 w sprawie deklaracji uczestnictwa w pracach porządkowych na terenie strzelnicy.

Rok 2022

 1. Uchwała nr 1/2022  Zarządu Klubu VIS  z 30.12.2022 w sprawie wysokości składek członkowskich na 2023 r. i zasad ich regulowania
 2. Uchwała nr 2/2022  Zarządu Klubu VIS  z 30.12.2022 w sprawie skreślenia z listy członków ( Uchwała dostępna w dokumentacji Zarządu)
 3. Uchwała nr 3/2022 Zarządu Klubu VIS z 30.12.2022 w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez strzeleckich na 2023 rok
 4. Uchwała nr 4/2022 Zarządu Klubu VIS  z 30.12.2022 w sprawie wysokości opłat za udział w zawodach oraz za korzystanie ze strzelnicy obowiązujących od 2023r.
 5. Uchwała nr 5/2022  Zarządu Klubu VIS z 30.12.2022 w sprawie deklaracji uczestnictwa w pracach porządkowych na terenie strzelnicy.

Rok 2021

 1. Uchwała nr 1/2021  Zarządu Klubu VIS  z 30.12.2021 w sprawie wysokości składek członkowskich na 2022 r. i zasad ich regulowania
 2. Uchwała nr 2/2021  Zarządu Klubu VIS  z 30.12.2021 w sprawie skreślenia z listy członków ( Uchwała dostępna w dokumentacji Zarządu)
 3. Uchwała nr 3/2021 Zarządu Klubu VIS z 30.12.2021 w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez strzeleckich na 2022 rok
 4. Uchwała nr 4/201  Zarządu Klubu VIS  z 30.12.2021 w sprawie wysokości opłat za udział w zawodach oraz za korzystanie ze strzelnicy obowiązujących od 2022r.
 5. Uchwała nr 5/2021  Zarządu Klubu VIS z 30.12.2021 w sprawie deklaracji uczestnictwa w pracach porządkowych na terenie strzelnicy.

Rok 2020

 1. Uchwała nr 1/2020  Zarządu Klubu VIS  z 22.12.2020 w sprawie wysokości składek członkowskich na 2021 r. i zasad ich regulowania
 2. Uchwała nr 2/2020  Zarządu Klubu VIS  z 22.12.2020 w sprawie skreślenia z listy członków ( Uchwała dostępna w dokumentacji Zarządu)
 3. Uchwała nr 3/2020 Zarządu Klubu VIS z 22.12.2020 w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez strzeleckich na 2021rok
 4. Uchwała nr 4/2020  Zarządu Klubu VIS  z 22.12.2020 w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze strzelnicy.
 5. Uchwała nr 5/2020  Zarządu Klubu VIS z 22.12.2020 w sprawie deklaracji uczestnictwa w pracach porządkowych na terenie strzelnicy.
 6. Uchwała nr 6/2020  Zarządu Klubu VIS z 22.12.2020 w sprawie czasowego ograniczenia działalności strzelnicy sportowej.

Rok 2019

 1. Uchwała nr 1/2019  Zarządu Klubu VIS  z 05 .11.2019 w sprawie wysokości składek członkowskich na 2020 r. i zasad ich regulowania
 2. Uchwała nr 2/2019  Zarządu Klubu VIS  z 05 .11.2019 w sprawie skreślenia z listy członków ( Uchwała dostępna w dokumentacji Zarządu)
 3. Uchwała nr 3/2019  Zarządu Klubu VIS  z 05 .11.2019 w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez strzeleckich na 2020 rok
 4. Uchwała nr 4/2019  Zarządu Klubu VIS  z 11 .12.2019 w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze strzelnicy.
 5. Uchwała nr 5/2019  Zarządu Klubu VIS  z 11 .12.2019 w sprawie deklaracji uczestnictwa w pracach porządkowych na terenie strzelnicy.